Spracovanie účtovníctva externou firmou prináša niekoľko nesporných výhod pre Vaše podnikanie. Nielenže ušetríte náklady ale získate skúsenosti účtovníka viacerých subjektov.

Máme pre Vás pripravené efektívne účtovné riešenia, ktoré Vám v neposlednom rade prinesú aj optimalizáciu nákladov. Spoluprácou s našou účtovnou kanceláriou sa vyhnete rizikuvlastných účtovných pochybení, ktoré potom vedú k zbytočným pokutám.

Externé spracovanie podvojného účtovníctva Vám prinesie niekoľko výhod ako napríklad:

V prvom rade KVALITA

Externé účtovné firmy sú zvyčajne odborníci na účtovníctvo a daňové zákony, takže môžu poskytnúť kvalitnejšie a presnejšie účtovné služby ako neodborníci v podniku.

V neposlednom rade NÁKLADY

Externá firma môže poskytnúť účtovné služby za nižšie náklady, než keby podnik zamestnával vlastného účtovníka.

V druhom rade ČAS

Spracovanie účtovníctva môže byť časovo náročné a zdĺhavé, pretože vyžaduje presné a detailné zapisovanie transakcií. Externá firma môže vykonávať tieto úlohy rýchlejšie a efektívnejšie, čo umožní podniku venovať sa svojej hlavnej činnost.

FLEXIBILITA a BEZPEČNOSŤ

Externé účtovné firmy sú často schopné prispôsobiť svoje služby potrebám konkrétneho podniku a poskytnúť prispôsobené riešenia pre účtovníctvo a daňové otázky.

Externé účtovné firmy poskytujú často vyššiu úroveň ochrany osobných údajov a dôverných informácií ako vlastné zamestnancov podniku.

Ako externá účtovná kancelária poskytujeme komplexné služby podvojného účtovníctva, ktoré zahŕňajú:

Zaznamenávame všetky transakcie podniku v knihe účtov, ako sú príjmy, výdavky, dlhy a záväzky, a poskytujeme prehľad o finančnom stave podniku.
Spracovávame účtovné výkazy, ako sú bilancie, základné imanie, výkaz zisku a strát a výkaz cash flow, ktoré poskytujú prehľad o hospodárení podniku a sú potrebné pre daňové účely.
Poskytujeme poradenstvo v oblasti daňových zákonov a pomáhame podniku plniť daňové povinnosti, ako napríklad pripraviť a odovzdať daňové priznanie.
Spracovávame mzdy pre zamestnancov, vrátane vyplácania miezd, evidenciu dochádzky a spracovania daňových priznaní.
Poskytujeme služby v oblasti personalistiky, ako sú evidenciu zamestnancov, spracovanie prijímacích pohovorov a riadenie personálnych záležitostí.
Poskytujeme účtovný servis, ako pomoc s vytváraním účtovných dokumentov, kontrolou účtovných dokumentov, kontrolou účtovnej evidencii a kontrolou účtovných výkazov. Cieľom nášho účtovného servisu je poskytovať klientom kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva.