Jednoduché účtovníctvo prestáva byť jednoduchým v momente, keď vo svojom podnikaní narazíte na špecifické legislatívne komplikácie, ktoré zrazukladú oveľa vyšší nárok na účtovníka.

A preto sme tu my, preto je tu naša účtovná kancelária, aby sme Vám pomohli s našimi skúsenosťami. Ušetríte si čas, ktorý môžeteefektívnejšie venovať svojmi podnikaniu.

Spoľahlivá účtovná kancelária

Podnikáte v Leviciach a chcete mať kvalitnú a spoľahlivú účtovnú kanceláriu na dosah? Naše niekoľko desaťročné skúsenosti v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva sú základom úspechu aj pre Vaše podnikanie!

Neobzerajte sa po cene, ale stavte na kvalitu!

Prihlášky a odhlášky zamestnancov

Zabezpečujeme prihlášky a odhlášky zamestnancov a dohodárov, výpočet miezd a odvodov, ročné zúčtovanie dane za zamestnancov. Komunikujeme a zastupujeme podnikateľov a spoločnosti voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, všetkým zdravotným poisťovniam, kontrolným orgánom, ako aj iným štátnym inštitúciám.

Zakladanie živnosti alebo s.r.o.

Chceli by ste si založiť s.r.o. alebo chceli by ste si založiť živnosť? Neviete, čo je pre Vás výhodnejšie? Vďaka našim skúsenostiam, Vám radi poradíme a spoločne nájdeme priamo pre Vás to najlepšie riešenie a pomôžeme Vám so začatím úspešného podnikania.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Spracovanie a zaúčtovanie dokladov (bločkov, faktúr) pre podanie a výpočet DPH na mesačnej alebo štvrťročnej báze. Pre podnikateľov a firmy zabezpečíme registráciu pre daň z pridanej hodnoty, ako aj následný výpočet, spracovanie a podanie výkazov k dani z pridanej hodnoty cez Portál Finančnej správy.

Účtovníctvo je dôležitá súčasť každej firmy, ktorá chce byť úspešná. Aby sme však mohli účtovať správne, musíme poznať základné pojmy a princípy účtovníctva. V tomto článku sa pozrieme na jednoduché účtovníctvo, ktoré je vhodné pre malé a stredné podniky.

Kniha účtov je základným nástrojom pre účtovanie. V nej sa zaznamenávajú všetky príjmy a výdavky firmy. Na základe týchto údajov sa potom vytvárajú výkazy, ako napríklad bilancia, ktorá ukazuje aktíva, pasíva a základný imanie firmy. Záväzky a dlhy firmy sú tiež dôležitou súčasťou účtovníctva a musia byť zaznamenané v knihe účtov.
Neviete aké povinnosti Vám vyplývajú zo zamestnávania ľudí? Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania miezd a personalistiky. V spolupráci s Účtovnou kanceláriou ESO Levice môžete zvládnuť podnikanie zodpovedne a bezstarostne.
Neviete či budete potrebovať viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo? Naša účtovná kancelária ESO Vám rada poradí na základe bezplatnej úvodnej konzultácie. Neváhajte nás kontaktovať!
Spracovanie a zaúčtovanie dokladov (bločkov, faktúr) pre podanie a výpočet DPH na mesačnej alebo štvrťročnej báze. Pre podnikateľov a firmy zabezpečíme registráciu pre daň z pridanej hodnoty, ako aj následný výpočet, spracovanie a podanie výkazov k dani z pridanej hodnoty cez Portál Finančnej správy.
Prenájom nehnuteľnosti prináša so sebou okrem príjmu aj množstvo povinností voči úradom. Pre prenajímateľov zabezpečíme všetky potrebné úkony od registrácie až po spracovanie daňového priznania.
Potrebujete spraviť daňové priznanie na počkanie? Rady Vám s tým pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať a my sa budeme snažiť Vám vyhovieť čo najrýchlejšie ako to bude možné v závislosti od množstva podkladov.

Jednoduché účtovníctvo je vhodné pre firmy, ktoré nemajú veľa zamestnancov a ich prevádzka nie je veľmi komplikovaná. V takom prípade stačí viesť knihu účtov a vytvárať základné výkazy. Ak však chcete mať presnejšie informácie o stave vašej firmy, odporúčame vám zveriť účtovníctvo odborníkovi.

Na webstránke www.uctovnictvo-levice.sk nájdete ďalšie informácie o účtovníctve a ponúkame aj služby jednoduchého účtovníctva pre Vašu firmu. Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.