Účtovná kancelária ESO bola založená 1.1.1993 vydaním živnostenského oprávnenia pod obchodným menom Agnesa Szabóová ESO.

Od svojho vzniku poskytuje služby vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenia personalistiky a spracovania miezd pre podnikateľov a malé a stredné firmy.

Tím skúsených a kvalifikovaných pracovníkov zabezpečí kvalitné spracovanie účtovníctva Vašej firmy.