Mzdy a personalistika

Vedenie personálnej agendy Vašej firmy a výpočet miezd v súlade s platnými predpismi

 • spracovanie miezd kvalitne vyškolenými a skúsenými pracovníkmi
 • výpočet odvodových a daňových povinností

V rámci našich služieb Vám zabezpečíme:

 • evidenciu zamestnancov (vedenie personalistiky)
 • príprava pracovných zmlúv a dohôd
 • výpočet a spracovanie miezd pre pracovné pomery a dohody
 • spracovanie zrážok z miezd zamestnancov
 • výpočet poistného, zrážkovej dane
 • zostavenie výplatných pások a príprava na ich distribúciu zamestnancom
 • spracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • spracovanie prehľadov pre daňový úrad
 • registráciu zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňový úrad
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
 • príprava príkazov na úhradu (výplaty, odvody, zrážky)
 • vedenie mzdových listov, výplatných listín
 • spracovanie ročných zúčtovaní
 • spracovanie podkladov k poskytnutiu 2% z dane

 

Vďaka spracovaniu mzdovej agendy našou účtovnou kanceláriou nemusíte sledovať zákonné lehoty a zmenu legislatívy.

Nemusíte mať vlastnú mzdovú účtovníčku, ktorej celková cena práce, aktualizácia softvéru a absolvovanie školení je neporovnateľná s nákladmi za spracovanie miezd prostredníctvom nás.

Ďalej vieme zabezpečiť:

 • vybavenie elektronickej komunikácie s poisťovňami a daňovým úradom
 • spracovanie štatistických výkazov
 • spracovanie potvrdení pre zamestnancov
 • poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov zamestnancov

Pridaj komentár