Ochrana osobných údajov – GDPR

Nariadenie GDPR a prijatie Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov fyzických osôb prináša všetkým podnikateľom a firmám, ktorí spracúvajú osobné údaje nové povinnosti.

Tieto povinnosti Vám však nemusia robiť veľké starosti, nakoľko Vám dokážeme pripraviť základnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov.

Absolvovali sme certifikované školenie na aplikovanie nariadenia GDPR v praxi.