Povinnosť elektronickej komunikácie

ŽIVNOSTNÍCI POZOR!

Od 1.7.2018 je možné s finančnou správou komunikovať len prostredníctvom webového portálu.

Žiadosti o vydanie potvrdení, daňové priznania, ako aj iné dokumenty pre Daňový úrad nebude možné po tomto dátume podávať osobne v papierovej forme.

Nenechajte si vybavenie elektronickej komunikácie na poslednú chvíľu!

Pre našich klientov pripravíme všetky podklady k registrácii na portál a následne zabezpečíme podávanie dokumentov v elektronickej podobe.